Happy School Index

Vakken: ml, ma, ak, ec, wi, gs

Onderzoek wat leerlingen belangrijk vinden en druk dit uit in een cijfer.

Samenvatting opdracht

Hoe tevreden zijn jullie met je eigen school? Kun je dat meten? En is het belangrijk om te weten of iedereen lekker in zijn vel zit? Onderzoek wat leerlingen op jouw school belangrijk vinden en geef hun tevredenheid een cijfer: de Happy School Index.

Leestips

 • Vogelkinderen, hoofdstuk 1, Dayo legt uit hoe hij denkt over de lessen van het vak Geluk.
 • Vogelkinderen, reisgids The Only Planet (Ateliers & Bestuur: Geluk)
 • Artikel: Bruto Nationaal Geluk (www.vogelkinderen.nl/science). In het land Bhutan meet de regering elk jaar het geluk van de bevolking.

Stappenplan

Onderzoek: Wat vinden jullie op school belangrijk?

 • Verdeel de klas in 5-7 groepjes van 4-6 personen.
 • Elk groepje schrijft zoveel mogelijk dingen op die jullie op school belangrijk vinden. Dat kan van alles zijn: aardige docenten, veel vrienden, schone wc’s, grote kluisjes, eerlijkheid etc. Schrijf zoveel mogelijk op. Jullie hoeven het niet altijd eens te zijn, grote kans dat sommige dingen voor de één wel belangrijk zijn, maar voor een ander niet.
 • Na deze ronde wijs je één iemand in de klas aan, die de leiding neemt. Hij of zij laat elk groepje drie dingen noemen. Iemand anders schrijft de onderwerpen die genoemd worden op het bord. Probeer onderwerpen die een beetje op elkaar lijken bij elkaar te zetten.
 • Als elk groepje geweest is, kun je een tweede ronde doen, waar elk groepje twee dingen noemt. In de derde en laatste ronde mag elk groepje nog maar één onderwerp toevoegen aan de lijst op het bord. Je kunt ook doorgaan tot niemand meer iets heeft toe te voegen.
 • Nu volgt een moeilijke stap: probeer alles wat jullie genoemd hebben, te verdelen in 5-7 hoofdonderwerpen. Als je dat moeilijk vind, kun je ook gebruik maken van onderstaande indeling:
 1. Vrienden
 2. Leerlingen & onderlinge sfeer
 3. Lessen & resultaten
 4. Docenten & ander personeel
 5. Gebouw & omgeving
 6. Organisatie & regels
 7. Persoonlijke beleving
Illustratie: Fuba Recorder – flickr.com

Meten: Hoe tevreden zijn de leerlingen op jullie school?

Om te zien hoe blij jullie zijn met school, moeten we de tevredenheid kunnen meten. Dat gaan we doen met een enquête die jullie zelf maken.

 • Verdeel de hoofdonderwerpen over de groepjes in de klas.
 • Elk groepje bedenkt bij het toegewezen hoofdonderwerp 5-10 dingen die jullie zouden willen meten. (Maak ook gebruik van de onderwerpen op het bord!) Je schrijft deze zaken uit in een hele zin. Het is voor het meten heel belangrijk dat je dat doet in de vorm van een positieve zin (stelling.)

Voorbeeld:

Positieve hele zin: De wc’s zien er schoon uit en ruiken fris.

Niet: ‘Schone wc’s.’ of ‘Na het derde uur beginnen alle wc’s te stinken.’ 

Voor elk onderwerp staan hieronder enkele voorbeelden. Die kun je gebruiken, maar het is leuker als jullie alle zinnen en onderwerpen zelf bedenken:

Vrienden

 • Als ik een probleem heb, zijn er meerdere vrienden die me helpen.
 • Ik ken veel leerlingen uit andere klassen.

Leerlingen & onderlinge sfeer

 • De meeste leerlingen zijn eerlijk naar elkaar.
 • Als ik spullen uitleen, krijg ik ze ook snel weer terug.

Lessen & resultaten

 • Docenten geven actuele voorbeelden bij de lesstof.
 • Als ik goed leer, haal ik meestal een voldoende.

Docenten & ander personeel

 • De docenten behandelen alle leerlingen gelijk.
 • De mentor kent mij goed.

Gebouw & omgeving

 • De wc’s zijn schoon en ruiken fris.
 • Op het schoolplein staan mooie bomen en struiken.

Organisatie & regels

 • Roosterwijzigingen worden duidelijk doorgegeven.
 • Als iemand gepest wordt, grijpt de school snel in.

Persoonlijke beleving

 • Ik heb ’s morgens zin om naar school te gaan.
 • Op school kan ik helemaal mezelf zijn.
Foto: Marlon Dias – flickr.com

Nu kunnen we de enquête samenstellen:

 • Zet met alle hoofdonderwerpen in één document, met de stellingen die je bedacht hebt.
 • Zet achter elk stelling de score 1 t/m 5. Deze score betekent het volgende:
 1. zeer mee oneens
 2. mee oneens
 3. neutraal
 4. mee eens
 5. zeer mee eens
 • Verspreid de enquête. Dit kan natuurlijk op papier, maar je kunt ook een digitale enquête maken die automatisch alle resultaten berekent.
 • Iedereen in je klas, leerjaar of school vult deze enquête in.

Berekenen: Wat is jullie Happy School Index (HSI)?

We gaan nu rekenen. Verdeel dit werk over de groepjes of laat een computerprogramma het werk doen.

 • Reken per stelling de gemiddelde score uit (totaal van alles scores voor één stelling gedeeld door het aantal mensen die op de stelling antwoord heeft gegeven. Controle: het gemiddelde ligt tussen 1 en 5).
 • Reken per hoofdonderwerp de gemiddelde score uit (totaal van de gemiddelde scores per stelling gedeeld door het aantal stellingen, ook deze ligt tussen 1 en 5.)
 • Bereken nu de gemiddelde score van alle hoofdonderwerpen (Tip: Je kunt belangrijke onderwerpen zwaarder wegen door ze dubbel te tellen. Controle: ook dit gemiddelde ligt tussen 1 en 5.)
 • Bereken nu jullie Happy School Index:

Happy School Index = 2,5 x (gemiddelde score) – 2,5

(Controle: de HSI ligt ergens tussen 0 en 10)

 • Bespreek nu in de klas of jullie de Happy School Index van jullie school een goede score vinden.
 • Bekijk ook de resultaten van de hoofdonderwerpen. Zijn er onderwerpen die veel beter of slechter scoren dan andere? Hebben die een grote invloed op jullie HSI ?
Foto: Katya Alagich

Toekomst: Wat kun je met de Happy School Index?

De Happy School Index geeft aan hoe jullie op dit moment denken over de onderwerpen die je gemeten hebt. Natuurlijk is het fijn als zaken die slecht scoren, verbeterd worden. Je kunt samen met je mentor, de leerlingenraad of de schoolleiding hiervoor een plan maken.

Als je over een half jaar of een jaar dezelfde enquête nog een keer afneemt, kun je zien of het plan gewerkt heeft.

VRAGEN OM OVER NA TE DENKEN

 • Kun je de Happy School Index gebruiken om reclame te maken voor jullie school?
 • Denk je dat de schoolleiding blij is als de Happy School Index laag uitvalt?
 • Ben je door het maken van de Happy School Index meer te weten gekomen over wat jij en anderen op school belangrijk vinden?
 • Zijn er onderwerpen waar je zelf invloed op hebt?
 • Vind je dat een school alleen beoordeeld moet worden op examenresultaten, of is een cijfer als de Happy School Index ook belangrijk? Vind je dat de schoolleiding zijn best moet doen om de Happy School Index te verbeteren?
 • Het kan zijn dat het verder verbeteren van de examenresultaten leidt tot een lager HSI, of omgekeerd: dat een maatregel om de HSI te verhogen, leidt tot lagere examenresultaten. Hoe moet een schoolleiding daar mee omgaan?
 • Trek de vraag door naar de landelijke politiek. Welke index moet het belangrijkste uitgangspunt zijn voor het regeringsbeleid: het Bruto Nationaal Product (Gross National Product, meet de grootte van de economie) of het Bruto Nationaal Geluk (Gross National Happiness, meet het geluk van de bevolking)?

Openingsfoto: Ozzy Delaney, flickr.com

Bekijk ook:

Comments are closed.